GALATA KULESİ

Tarihi Yarımada, Boğaziçi ve Haliç’in panoramik olarak izlenebildiği yegâne noktalardan, şehrin en önemli sembollerinden biridir Galata Kulesi. Beyoğlu’nda Karaköy ile Tünel arasındaki kule, ziyaretçilerine günün her saatinde farklı ve muhteşem bir görsel şölen sunar. Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 6. yüzyılda fener kulesi olarak inşa edilir. 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi’nde tahrip edilen kule, Cenevizliler tarafından 1348 yılında, yığma taşlar kullanılarak, Galata surlarına ek olarak yeniden yapılır. Cenevizliler tarafından İsa Kulesi, Bizanslılar tarafından Büyük Kule olarak adlandırılan yapı, 1509 depreminde büyük zarar görür ve devrin ünlü Osmanlı mimarı Hayrettin tarafından onarılır. Limanı ve şehri gözetlemek gayesi ile inşa edilen kule, asırlarca değişik amaçlar için de kullanılır. Tarihteki ilk uçuş, 1638 yılında Hezarfen Ahmet Çelebi tarafından Galata Kulesi’nden gerçekleştirilir. Kollarına taktığı kanatlarla Galata Kulesi’nden atlayan Hezarfen Ahmet Çelebi, İstanbul Boğazı’nı geçerek 3 bin 358 metre uzaklıkta Üsküdar’da Doğancılar'a iner. Galata Kulesi, 18’inci yüzyılda sayısı her geçen gün artan yangınlarla baş edebilmek için yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılır. Ancak 1794 yılında alevlere teslim olur. III. Selim döneminde onarılan kulenin üst katına bir cumba eklenir. Kule, 1831 yılında bir büyük yangın daha atlatır. Bu yangın sonrasında Galata Kulesi’nin üzerine iki kat daha çıkılır ve kulenin tepesi külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kapatılır. Kulenin yüksekliği 66,90 metre, dış çapı 16,45 metre, duvarlarının kalınlığı da 3,75 metre civarındadır. 1965-1967 yılları arasında gerçekleştirilen onarımla bugünkü halini alan kule, günümüzde turistik amaçlı işletiliyor. Galata Kulesi’nin balkonuna ulaşmak için 7 katı asansör, 2 katı da yürüyerek çıkmak gerekiyor. Kuleyi çepeçevre saran balkon İstanbul, Altın Boynuz Haliç ve Boğaz’ın tüm zarafetini panoramik olarak ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor.
Kategori :
Etiketler:

Benzer Kemeralar